Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Een autoluw plein, bij wijze van proef

„Als er tijdelijk een autoluw Cultuurplein voor ’t Gasthoês komt, kan iedereen hier ervaring mee opdoen”, zegt Jan Nabben van het Centrummanagement. „De gemeente kan bekijken hoe zo’n autoluw plein uitpakt voor de verkeersafwikkeling in de rest van het centrum. Ook wordt zo tegemoetgekomen aan de bewoners van onder meer de Sint Josephstraat, die bang zijn voor verkeersoverlast als het plein voor ’t Gasthoês helemaal wordt afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen. Wat er na die vijf jaar definitief moet gebeuren met het plein, kunnen we dan aan de hand van de ervaringen altijd nog bezien.” Het tweede grote speerpunt heeft wat het Centrummanagement betreft alles te maken met het parkeren in en rondom het Horster winkelcentrum. Nabben: „Op dit moment ligt er een tijdelijke parkeerplaats achter het Koetshuis. Die veertig plekken daar moeten wat ons betreft permanent worden.” In de visie van het Centrummanagement staat verder dat deze parkeergelegenheid moet worden doorgetrokken tot aan de plek waar nu nog garage Peeters ligt.

Nabben zegt dat de gemeente dat pand moet opkopen, zodat het plaats kan maken voor nog meer parkeerplaatsen. Mocht de Horster gemeenteraad besluiten dat zwembad De Berkel en de sporthal toch verplaatst moeten worden, dan wil het Centrummanagement dat er ook in deze hoek extra parkeerplaatsen bij komen. „Is ook ideaal voor de Mèrthal en ’t Gasthoês”, zegt Nabben daarover. Een andere plek waar de Horster gemeenteraad nog een definitief besluit over moet nemen, is de locatie rond de Weisterbeekschool. Over een eventuele verhuizing van deze basisschool heeft de raad nog geen beslissing genomen. Maar áls deze plek die grenst aan het winkelcentrum ooit vrijkomt, ziet het Centrummanagement (sociale) woningbouw en parkeren daar heel erg zitten. Kloosterhof Als het gaat om de bestaande parkeerplaatsen in hartje Horst, noemt Nabben het Kloosterhof de lelijkste plek van het Horster Winkelcentrum. „Het is een steenpuist die zo snel mogelijk moet worden opgeknapt”, zegt hij.

Het Centrummanagement wil verder dat in deze hoek het pand Hoeymakers wordt aangekocht en dat er een doorsteek komt voor het verkeer vanaf parkeerterrein Kloosterhof naar de Gasthuisstraat. Hierdoor zou er een einde komen aan de onveilige situaties die nu elke dag ontstaan als vrachtwagens vanaf het Kloosterhof de Hoofdstraat op rijden. KPN-gebouw weg en komst van bloembakken Naast parkeren en een goed bereikbaar winkelcentrum stipt het Centrummanagement in de visie nog een aantal punten aan. Zo moeten de ruimtes in Librije waar nu nog de bibliotheek in zit na de verhuizing naar ’t Gasthoes worden verbouwd tot woningen.

Daarnaast moet de gemeente ervoor moet zorgen dat het KPN-gebouw bij parkeer21- 3-2020 De Limburger https://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=5238de76-a5c3-4840-b45f-d7ef75741bde 3/3 plaats Kerkeveld aangekocht kan worden, zodat het plaats kan maken voor nog meer parkeerplaatsen. Het project de Greune Draod zal het Horster centrum in elk geval nog voor de zomer opfleuren, want er komen op diverse plaatsen bloembakken in de winkelstraten en op pleinen te staan. Dat de gemeente Horst aan de Maas de gevelsubsidie en de OIK-subsidie (Ondernemers Instrumenten Kist, een geldpotje voor leuke activiteiten), nieuw leven wil inblazen, juicht het Centrummanagement toe. Datzelfde geldt voor een blauwe zone, maar die moet dan wel gaan gelden voor de rondweg, waarmee de Hoofdstraat, Loevestraat, Jacob Merlostraat en Herstraat worden bedoeld.

Een autoluw plein, bij wijze van proef