Disclaimer

Centrummanagement Horst Centrum (KvK nr. 14102746), verleent u hierbij toegang tot horst-centrum.nl, hierna te noemen: “website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Centrummanagement Horst Centrum en derden zijn aangeleverd. We behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. We behouden het recht op eindredactie van de gehele website. Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover we geen zeggenschap hebben. We geven geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat we de inhoud daarvan onderschrijven. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Centrummanagement Horst Centrum en haar licentiegevers.